Privacyverklaring Femke Akkerman

Ik, Femke Akkerman, doe er alles aan om jouw privacy te respecteren en de vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te behouden. Daarom hou ik me aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring geldt als je mijn website https://www.femkeakkerman.nl bezoekt en/of inschrijft voor een workshop of informatie aanvraagt via info@femkeakkerman.nl.

In deze verklaring leg ik uit hoe ik omga met de persoonsgegevens van bezoekers en mijn klanten. Ik geef aan welke gegevens ik verzamel en voor welk doel ik ze gebruik. Lees deze privacyverklaring goed door. Dan weet je wat er met je gegevens gebeurt. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met me op via info@femkeakkerman.nl.

Femke Akkerman, gevestigd aan Brede Hilledijk 267C te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

Contactgegevens
info@femkeakkerman.nl
Brede Hilledijk 267C, Rotterdam
Tel.: (+31)(0)637197931

Persoonsgegevens die ik verwerk
Femke Akkerman verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Gegevens die vermeld staan in jouw standaard e-mailhandtekening (bijvoorbeeld adresgegevens, website, social media links etc.)
 • In geval van inkoopfacturering ook:
  • Rekeningnummer
  • KVK nummer
  • BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@femkeakkerman.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Femke Akkerman verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang, want deze gegevens heb ik nodig voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of e-mailings
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Femke Akkerman analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Femke Akkerman neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Femke Akkerman) tussen zit. Femke Akkerman gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Google Analytics. Hiermee kan ik tracken hoeveel bezoekers mijn website binnen een bepaalde periode bezoeken, bij welke website ze vandaan komen, met welk zoekwoord ze hebben gezocht. Uit deze informatie kan ik geen namen, adresgegevens of privé-gegevens detecteren.
 • Moneybird. Hiermee kan ik inkomende en uitgaande facturen opslaan en versturen en mijn boekhouding opmaken.
 • Mailchimp. Hier kan ik persoonsgegevens opslaan en gemakkelijk commerciële e-mailings naar een grote groep versturen.
 • Gmail. Hiermee ontvang en verstuur ik e-mails naar mijn relaties.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Femke Akkerman bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia als voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer > Maximaal 5 jaar > zodat we binnen deze termijn contact kunnen hebben om te onderzoeken of we op zakelijk vlak wat voor elkaar kunnen betekenen.
Adres en betalingsgegevens > Maximaal 8 jaar > Aangezien ik mijn boekhouding voor de belastingdienst zo lang moet bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Femke Akkerman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Femke Akkerman gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik  gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Femke Akkerman en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@femkeakkerman.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Femke Akkerman wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Femke Akkerman neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Femke Akkerman via info@femkeakkerman.nl.

             T: 06 37 19 79 31           E: info@femkeakkerman.nl